Prawo

miniaturka

03.06.2018 0:00

[ więcej ]
miniaturka

03.06.2018 0:00

[ więcej ]
miniaturka

06.05.2018 0:01

[ więcej ]
miniaturka

Indywidualny numer rachunku składkowego   Od 1 stycznia 2018 r.

[ więcej ]
miniaturka

Chodzi oczywiście o sytuację, w której jeden ze znanych polskich olimpijczyków postanowił rozwieść się ze swoją żoną.

[ więcej ]
miniaturka

Wydane decyzje są efektem kontroli Prezes UOKiK, która odbyła się w pierwszej połowie 2012 roku.

[ więcej ]
miniaturka

Dla przypomnienia notariusz odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych, uchybienia powadze lub godności zawodu, jak również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialn.

[ więcej ]
miniaturka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r.

[ więcej ]
miniaturka

Tak naprawdę środkiem kontrolnym nad działaniami komornika nie jest zażalenie, lecz skarga uregulowana w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

[ więcej ]
miniaturka

w podatku od spadków i darowizn obowiązuje zwolnienie dla najbliższej rodziny.

[ więcej ]
miniaturka

Niezależnie od przyjmowanej religii, każdy pacjent ma prawo do zachowania poufności w zakresie wykonywanych względem niego świadczeń natury medycznej.

[ więcej ]
miniaturka

Jednym z podstawowych obowiązków radcy prawnego jest dbanie o interes swojego klienta.

[ więcej ]
miniaturka

W niektórych sytuacjach brak realizacji zobowiązania przez dłużnika może wiązać się z odpowiedzialnością jego małżonka – zwłaszcza, gdy ten wiedział o zaciągniętym zobowiązaniu i wyraził na nie swoją zgodę.

[ więcej ]
miniaturka

Osoby, które w wyniku rocznego rozliczenia podatku spodziewają się nadpłaty od fiskusa, powinny ją otrzymać najpóźniej za dwa i pół miesiąca – dokładnie do 30 lipca.

[ więcej ]
miniaturka

Dane osobowe czyli co? W świetle prawa dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; np.

[ więcej ]
miniaturka

Egzekucja podatku z wynagrodzenia może spotkać zalegającego z jego zapłatą podatnika, o ile otrzymuje on wynagrodzenie ze stosunku pracy.

[ więcej ]
miniaturka

Postęp cywilizacyjny jest nieunikniony i wiele jego zdobyczy znacząco ułatwiło nam życie, tudzież uczyniło je znacznie bezpieczniejszym.

[ więcej ]
miniaturka

Niezbędna dokumentacja W obrębie UE wymiana handlowa jest mocno uproszczona.

[ więcej ]
miniaturka

Dziś liczy się mobilność   Mobilność w biznesie można rozumieć na dwa sposoby.

[ więcej ]
miniaturka

Zarabiasz nie tylko na wzrostach, lecz także na spadkach   Forex, czyli międzynarodowy rynek wymiany walut zdecydowanie różni się od tradycyjnej giełdy tym, że można zarobić nie tylko na wzrostach cen walut, lecz także wtedy, gdy cena waluty spada.

[ więcej ]
miniaturka

Najpopularniejsze waluty na Forex to: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.

[ więcej ]
miniaturka

Prawo do urlopu to jeden z podstawowych pracowniczych przywilejów, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowy o prace.

[ więcej ]
miniaturka

Jaka to umowa?

01.02.2015 0:00

Zgodnie z poglądami doktryny oraz utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, o charakterze i typie danej umowy decyduje jej treść i cel, a nie jej nazwa.

[ więcej ]
miniaturka

Ale uwaga: nabycie nieruchomości w znaczeniu podatkowym może być kilkukrotne.

[ więcej ]
miniaturka

17 czerwca 2013 weszły w życie znowelizowane przepisy wprowadzające urlop rodzicielski oraz dłuższe niż dotychczas urlopy macierzyńskie.

[ więcej ]
miniaturka

Doświadczenie spółki DRB Centrum Odszkodowań, która reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach pokazuje, że wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, z jakimi konsekwencjami musi się liczyć posiadacz pojazdu, jeżeli jego nietrzeźwe dziecko, będące w.

[ więcej ]
miniaturka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka   Dokładnie 66 lat temu, w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu podczas trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ przyjęty został dokument, który okazał się jednym z największych osiągnięć tej organizacji.

[ więcej ]
miniaturka

Nie będzie zatem już problemu z jakim ostatnio zmagały się sądy, które miały problem z orzekaniem roszczeń, gdy wraz ze świadczeniem pieniężnym miały orzekać o odsetkach.

[ więcej ]