Mazowsze

Wsparcie Unii Europejskiej dla regionu radomskiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w walce z koronawirusem podsumowali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, podczas briefingu prasowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

[ więcej ]

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia.

[ więcej ]

Wyremontowany zostanie odcinek drogi między Gniewoszowem a Wysokim Kołem (pow.

[ więcej ]

Paweł Sochaj i Marcin Jarosz to kolejni druhowie z tytułami.

[ więcej ]

Mazowsze – 91 proc.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego ze wsparciem dla powiatów subregionu warszawskiego wschodniego w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remonty strażnic OSP.

[ więcej ]

Nowa droga w Sierpcu

28.06.2020 0:00

Już wkrótce w Sierpcu przebudowana zostanie ul.

[ więcej ]

Siedem nowych inwestycji w subregionie ciechanowskim zostanie dofinansowanych w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje rozbudowę Nowodworskiego Centrum Medycznego i zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

[ więcej ]

Mazowieckie jednostki OSP będą mogły uzyskać do 100 tys.

[ więcej ]

Subregion ciechanowski największe środki pozyskał na przejście na gospodarkę niskoemisyjną (179 mln zł), edukację (47,7mln zł),rozwój rynku pracy (36,9 mln zł) oraz rozwój systemu transportowego (35,6 mln zł).

[ więcej ]

Zakup nowego ambulansu był możliwy dzięki realizowanemu przez samorząd Mazowsza projektowi.

[ więcej ]

Na Torze Modlin zorganizowano dwudniowe zawody kolarskie.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego ze wsparciem dla powiatów subregionu warszawskiego zachodniego w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, małą retencję i remonty strażnic OSP.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego ze wsparciem dla powiatów subregionu ostrołęckiego w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, małą retencję i remonty strażnic OSP.

[ więcej ]

Trwa budowa Centrum Zdrowia Psychicznego.

[ więcej ]

Wsparcie Unii Europejskiej dla regionu radomskiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w walce z koronawirusem podsumowali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, podczas briefingu prasowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

[ więcej ]

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia.

[ więcej ]

Ubiegły rok był kolejnym, w którym samorząd województwa wspierał organizacje pozarządowe w realizacji programów, które przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

[ więcej ]

Modernizacja sterylizatorni w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE.

[ więcej ]

Wkrótce przebudowany zostanie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1604W na trasie Uleniec-Czekaj oraz Czekaj-Rożce.

[ więcej ]

W imieniu Samorządu Mazowsza członek zarządu województwa Elżbieta Lanc przekazała 3 jednostkom OSP w powiecie węgrowskim nowe specjalistyczne umundurowanie: hełmy, rękawice, buty i ubrania specjalne.

[ więcej ]

Marszałek Adam Struzik, w Muzeum Mazowieckim w Płocku, podsumował wsparcie unijne dla subregionu płockiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w związku z koronawirusem.

[ więcej ]

Plan odbudowy Europy

14.06.2020 0:00

Epidemia koronawirusa zatrzymała gospodarkę w całej Europie, co spowodowało olbrzymie straty.

[ więcej ]

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej strażnic z subregionu płockiego, decyzją samorządu Mazowsza, trafi ponad 304 tys.

[ więcej ]

Serdecznie zapraszamy na Mazowsze.

[ więcej ]

To będzie siódma szkoła szpitalna, którą opiekuje się samorząd Mazowsza.

[ więcej ]

Mazowieckie jednostki OSP będą mogły uzyskać do 100 tys.

[ więcej ]

Dla upamiętnienia 30 lat samorządności.

[ więcej ]

Samorząd przyszłości

07.06.2020 0:00

O tym, jaka przyszłość czeka samorządy rozmawiano w Izabelinie.

[ więcej ]

Studia pielęgniarskie będą dostępne niebawem w Ostrołęce.

[ więcej ]

W całym województwie wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

[ więcej ]

To kolejny zakup zrealizowany dzięki uruchomionemu przez samorząd Mazowsza projektowi unijnemu.

[ więcej ]

Ubiegły rok był kolejnym, w którym samorząd województwa wspierał organizacje pozarządowe w realizacji programów, które przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

[ więcej ]

Modernizacja sterylizatorni w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE.

[ więcej ]

Wkrótce przebudowany zostanie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1604W na trasie Uleniec-Czekaj oraz Czekaj-Rożce.

[ więcej ]

W imieniu Samorządu Mazowsza członek zarządu województwa Elżbieta Lanc przekazała 3 jednostkom OSP w powiecie węgrowskim nowe specjalistyczne umundurowanie: hełmy, rękawice, buty i ubrania specjalne.

[ więcej ]

Marszałek Adam Struzik, w Muzeum Mazowieckim w Płocku, podsumował wsparcie unijne dla subregionu płockiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w związku z koronawirusem.

[ więcej ]

Skuteczne wykorzystanie nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii to najważniejszy cel podpisanego 20 maja w Warszawie listu intencyjnego między Związkiem Sadowników RP, Mazowiecką Agencją Energetyczną a samorządem Mazowsza.

[ więcej ]

Dzięki realizowanemu przez samorząd Mazowsza projektowi unijnemu, do ostrołęckiego szpitala trafi nowoczesny tomograf, który zapewni pacjentom dokładną diagnostykę.

[ więcej ]

Młodzi startują

31.05.2020 0:00

Młodzieżowi radni wybrali prezydium i skład komisji swojego sejmiku.

[ więcej ]

Na Mazowsze przetransportowano milion sterylnych masek medycznych, milion masek chirurgicznych oraz 500 tys.

[ więcej ]

Nie przestajemy pomagać

31.05.2020 0:00

Kolejne 19 placówek medycznych otrzymało wsparcie rzeczowe, związane z epidemią Covid-19.

[ więcej ]

Marszałek Adam Struzik, w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, zwrócił si do wszystkich, którzy w ostatnim czasie okazali wsparcie i wspomogli samorząd w walce z epidemią COVID-19.

[ więcej ]

rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, 27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego.

[ więcej ]

Dzięki realizacji programu w każdym powiecie zamontowana może zostać jedna stacja meteorologiczna, która docelowo zasili danymi krajowy system.

[ więcej ]

Na terenie Mazowsza wydanych zostanie 10 tys.

[ więcej ]

To efekt realizowanego przez samorząd Mazowsza projektu unijnego.

[ więcej ]