Mazowsze

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu laureatem 40.

[ więcej ]

Nie żyje Wojciech Pszoniak

25.10.2020 0:01

Zmarł Wojciech Pszoniak, jeden z najznakomitszych polskich aktorów.

[ więcej ]

Program in vitro na Mazowszu będzie realizowany do 2025 r.

[ więcej ]

Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła stanowisko w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.

[ więcej ]

Wspierajmy seniorów!

25.10.2020 0:01

20 października to ważna karta w kalendarzu.

[ więcej ]

W konkursie na najlepszych blogerów turystycznych nasz region prezentować będą Joanna Kurcińska i Krzysztof Mańkowski, prowadzący blog www.

[ więcej ]

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza pomoże strażakom z siedmiu OSP w zakupie odzieży ochronnej, specjalistycznego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych.

[ więcej ]

15 nowych, cyfrowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r.

[ więcej ]

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do ośmiu OSP z regionu okołowarszawskiego trafi blisko 600 tys.

[ więcej ]

Podczas posiedzenia online Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów marszałek Adam Struzik omówił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego oraz przybliżył, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

[ więcej ]

We wtorek 13 października odbyło się w trybie zdalnym XXIII posiedzenie Sejmiku Mazowsza.

[ więcej ]

Powstanie 10 stacji meteorologicznych, które ułatwią ustalenie skali suszy rolniczej.

[ więcej ]

Podczas IV sesji Sejmiku Młodzieżowego Województwa Mazowieckiego przyjęto stanowisko opiniujące projekt podziału województwa.

[ więcej ]

Trzydniowa sesja plenarna Komitetu Regionów Unii Europejskiej odbyła się 12.

[ więcej ]

W tym dniu Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje wyróżnienia nauczycielom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

[ więcej ]

Samorząd województwa przeznaczył 4 mln zł na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

[ więcej ]

Od 10 października zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

[ więcej ]

Zapraszamy – mieszkających na Mazowszu – studentów szkół artystycznych.

[ więcej ]

Strażacy ochotnicy z OSP Szymanów i OSP Kromnów otrzymają dofinansowanie samorządu Mazowsza na zakup odzieży ochrony indywidualnej oraz quada.

[ więcej ]

Od 17 października w województwie mazowieckim w czerwonej strefie: Warszawa, Siedlce, powiaty garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki.

[ więcej ]

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza z subregionu ostrołęckiego znalazło się 14 obiektów.

[ więcej ]

Strażacy z OSP Mroczki-Rębiszewo (gm.

[ więcej ]

Wystawa „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu” Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest czynna dla zwiedzających do października 2021 r.

[ więcej ]

Dzięki pomocy Samorządu Województwa Mazowieckiego możliwe będzie osuszenie i odwodnienie budynku Liceum Ogólnokształcącego im.

[ więcej ]

Samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 1,4 mln zł od na zabytki w subregionie radomskim i powiecie grójeckim.

[ więcej ]

W trosce o bezpieczeństwo

11.10.2020 0:01

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po raz kolejny zaszczepili się przeciwko grypie.

[ więcej ]

Posiedzenia Komitetu Sterującego ds.

[ więcej ]

Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów zabrał głos w sprawie zapowiedzi administracyjnego podziału Mazowsza.

[ więcej ]

Samorząd Mazowsza uruchamia kolejne dotacje płynnościowe z UE dla przedsiębiorców.

[ więcej ]

Wizyta w powiecie mińskim była okazją do wręczenia odznaczeń z okazji 20-lecia powiatu oraz 25-lecia istnienia Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim.

[ więcej ]

Kolejne fundusze na zabytki

04.10.2020 0:01

Prawie 1,5 mln zł przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na zabytki w powiatach sokołowskim, węgrowskim, siedleckim, łosickim, mińskim i garwolińskim.

[ więcej ]

IV Dni Ziemi Pustelnickiej

04.10.2020 0:01

Mieszkańcy Pustelnika (powiat miński) wiedzą, jak promować własną małą ojczyznę.

[ więcej ]

Już w sobotę 3 października 2020 zapraszamy na 11.

[ więcej ]

Statuetki powędrowały do najlepszych artystów, wykonawców i twórców polskich teatrów.

[ więcej ]

Mateusz Krawczyk, bohaterski niespełna 15-letni młody strażak z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Falenty, uratował życie mężczyźnie, który został poszkodowany w wypadku drogowym.

[ więcej ]

„Odkrywamy nasze dziedzictwo” to tytuł konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

[ więcej ]

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza z subregionu ostrołęckiego znalazło się 14 obiektów.

[ więcej ]

Strażacy z OSP Mroczki-Rębiszewo (gm.

[ więcej ]

Na lotnisku w podprzasnyskim Sierakowie powstanie Ośrodek Badań Lotniczych.

[ więcej ]

Jubileusz najstarszej szkoły w Polsce i jednej z najstarszych w Europie stał się okazją uhonorowania instytucji i osób związanych z placówką medalami pamiątkowymi Pro Masovia i dyplomami uznania za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz jej rozwoju.

[ więcej ]

Spotkania przedstawicieli organizacji pożytku publicznego to szansa dla nich na wymianę informacji i doświadczeń oraz omówienie aktualnych i ważnych tematów.

[ więcej ]

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 725 na terenie gmin Błędów i Belsk czeka remont.

[ więcej ]

Znamy już laureatkę Nagrody Gombrowicza 2020.

[ więcej ]

Do 30 września jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego działające na terenie województwa mazowieckiego mogą zgłaszać kandydatury patrona Mazowsza roku 2021 oraz propozycje upamiętnienia wydarzenia roku 2021 na Mazowszu.

[ więcej ]

Realizacja przedsięwzięcia, dofinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020 i z budżetu państwa, przyczyni się do obniżenia poziomu niskiej emisji, a tym samym do poprawy jakości powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim i okolicy.

[ więcej ]

Podczas uroczystej gali podsumowującej dwa konkursy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 23 września wyróżnione zostały najlepsze mazowieckie sołectwa i najaktywniejsze liderki wiejskie.

[ więcej ]

Inwestycja obejmuje modernizację ponad 1,2 km odcinka drogi.

[ więcej ]

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE podczas kolejnego zdalnego posiedzenia rozmawiała m.

[ więcej ]